Naar mokveld.com
Kwaliteit, Arbo, Milieu

Kwaliteit, Arbo, Milieu

Wij onderhouden de gecertificeerde managementsystemen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. ISO 9001 en 45001 zijn standard practice en ons Functional Safety Management (FSM) toont aan dat wij in staat zijn om kritische veiligheidsapplicaties (tot en met SIL4) te ontwikkelen met onze jarenlange ervaring op dit gebied.

Op grond van hun expertise maken collega’s deel uit van diverse externe netwerken om kennis te delen en nieuwe informatie op te pikken. Ook zitten ze in normcommissies en schrijven ze mee aan de veiligheidsnormen of industriestandaarden: van API tot IEC tot Fugitive Emissions en lasstandaarden. Zo hebben wij onze sporen verdiend.

In onze branche stellen klanten en overheden hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Mokveld investeert continu in mensen en middelen om hieraan te voldoen. Vanuit Quality Assurance ontwikkel en onderhoud je het kwaliteit-, veiligheid- en milieuzorgsysteem. Je maakt risicoanalyses, voert interne inspecties uit met de HSE / KAM Coördinator en zorgt dat je collega’s op de hoogte zijn van veranderingen in de wetgeving. Daarnaast geef je vorm aan de visie van het management. Je schrijft procedures, geeft advies over het gebruik van middelen en onderhoudt contacten met certificeringinstanties, de overheid en klanten.

Ook aan de orderkant is kwaliteit essentieel. Al in het voortraject van een order schrijft de Quality Engineer het kwaliteitsplan, zodat voor iedereen duidelijk is aan welke eisen en normen de regelklep of afsluiter moet voldoen. De NDO medewerker controleert op basis van Niet Destructief Onderzoek de binnengekomen onderdelen op onvolkomenheden. De controleurs 3D in de meetkamer checken of alle onderdelen conform de klantspecificaties zijn. Tot slot ziet de Quality Inspector er gedurende het orderverloop op toe dat daadwerkelijk aan de eisen wordt voldaan.

Functies

 • Quality Engineer
 • Quality Inspector
 • Quality Assurance
 • Inspecteur third parties,
 • Auditor
 • HSE Coördinator/Arbo Coördinator
 • Controleur 3D meetkamer

Opleidingen

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek

Niveaus

 • Mbo
 • Hbo
 • KAM-opleidingen