Naar mokveld.com

Visie, missie, waarden

Visie

De visie van Mokveld is dat op een duurzame manier aan de wereldwijde vraag naar energie, water en grondstoffen kan worden voldaan, waarbij we op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier omgaan met de hulpbronnen van onze planeet.

Mokveld draagt hieraan bij door het ontwikkelen en leveren van moderne en geavanceerde apparatuur en diensten, gebaseerd op innovatieve technologie die verhoogde productie, verbeterde veiligheid, verminderde emissies en lagere geluidsniveaus mogelijk maakt, evenals energiebesparing en een kleine ecologische voetafdruk. Dit alles bij een hoge beschikbaarheid en lagere operationele en levenscycluskosten. Dit zijn voordelen die het milieu, de samenleving en de economie dienen, waardoor onze klanten hun zakelijke doelstellingen kunnen behalen en zelfs overtreffen.

Missie

De missie van Mokveld Valves is om te blijven streven naar markt- en technologisch leiderschap binnen de markten voor productie, transport en behandeling van koolwaterstoffen en water, door het ontwerpen, produceren en leveren van uiterst betrouwbare afsluitersystemen en bijbehorende diensten voor veeleisende regel-, bewerkings- en veiligheidsapplicaties.

Essentieel daarbij zijn de allerbeste kwaliteitsborging, continu onderzoek en productontwikkeling en een ‘in één keer goed’ mentaliteit, versterkt door  inzicht in de behoeften van onze klanten, hun processen en werkwijzen.

Waarden

We zijn ervan overtuigd dat onze ambities op lange termijn alleen kunnen worden gerealiseerd als we economisch, sociaal en ecologisch verantwoord handelen. Waarbij deskundige, gemotiveerde, bekwame en verantwoordelijke medewerkers de kern van onze toegevoegde waarde vormen. Dit komt tot uiting in onze waarden, onze toewijding aan integriteit en bedrijfsethiek, ons QHSE-beleid, onze voortdurende investering in de ontwikkeling van onze medewerkers en de langdurige relaties met onze belangrijkste leveranciers, partners en andere belanghebbenden.